Ý kiến chuyển đổi “chung cư thương mại” sang “nhà ở xã hội” của Bộ Xây Dựng

Ý kiến chuyển đổi nhà ở thương mại thành nhà ở xã hội mà Bộ Xây Dựng đưa ra được nhiều người và chính phủ đồng thuận, nhằm hạ giá thành các căn hộ đồng thời tăng lượng nhà ở xã hội cho người có thu nhập thấp và giải phóng lượng căn hộ tồn […]

Chi tiết