[Năm 2013] Trung Quốc xây dựng thêm căn hộ chung cư giá rẻ.

Hiện chính phủ Trung Quốc đang tiến hành xây dựng thêm các căn hộ chung cư giá rẻ cho người dẫn, bởi giá thành các căn hộ chung cư tại Trung Quốc lúc này là khá cao, ngoài ra chính phủ Trung Quốc còn áp dụng các chính sách về thu thuế từ đầu năm […]

Chi tiết