[Năm 2013] Trung Quốc xây dựng thêm căn hộ chung cư giá rẻ.

Hiện chính phủ Trung Quốc đang tiến hành xây dựng thêm các căn hộ chung cư giá rẻ cho người dẫn, bởi giá thành các căn hộ chung cư tại Trung Quốc lúc này là khá cao, ngoài ra chính phủ Trung Quốc còn áp dụng các chính sách về thu thuế từ đầu năm […]

Chi tiết

Ý kiến chuyển đổi “chung cư thương mại” sang “nhà ở xã hội” của Bộ Xây Dựng

Ý kiến chuyển đổi nhà ở thương mại thành nhà ở xã hội mà Bộ Xây Dựng đưa ra được nhiều người và chính phủ đồng thuận, nhằm hạ giá thành các căn hộ đồng thời tăng lượng nhà ở xã hội cho người có thu nhập thấp và giải phóng lượng căn hộ tồn […]

Chi tiết