Ngân hàng nhà nước vừa chính thức đưa ra thông tư số 07 hướng dẫn về việc ngân hàng bảo lãnh bất động sản như mua bán nhà chung cư hoặc cho thuê nhà chung cư được hình thành trong tương lai.

Bảo lãnh bất động sản

Ngân hàng nhà nước ra thông tư về bảo lãnh bất động sản

Với việc đưa ra thông tư này thì mọi người mua nhà chung cư đều yên tâm là chủ đầu tư sẽ thi công và bàn giao căn hộ đúng theo hợp đồng mua bán và bên chủ đầu tư cũng yên tâm hơn về việc thu tiền mua căn hộ đóng theo các đợt của người mua chung cư. Theo đó trong thông tư số 07/2015 của ngân hàng nhà nước có một số điểm mấu chốt sau:

Theo đó, khi thực hiện bảo lãnh cho chủ đầu tư dự án bất động sản để bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai theo quy định tại Điều 56 Luật kinh doanh động sản, ngân hàng thương mại phải tuân thủ 3 quy định:

–> Nhà ở hình thành trong tương lai có đủ điều kiện được bán, cho thuê mua theo quy định tại Điều 55 Luật kinh doanh bất động sản.

–> Ngân hàng thương mại đánh giá chủ đầu tư có khả năng thực hiện đúng tiến độ dự án và sử dụng số tiền ứng trước, các khoản tiền khác của bên mua, bên thuê mua đã trả cho chủ đầu tư đúng mục đích.

–> Cam kết bảo lãnh trong bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai phải có hiệu lực đến thời điểm ít nhất 30 ngày kể từ ngày bàn giao cho bên mua, bên thuê mua nhà ở theo thoả thuận của chủ đầu tư với bên mua, bên thuê mua nhà ở.

 

– Mức phí bảo lãnh thì do sự thỏa thuận của các bên với nhau cụ thể ở đây là Ngân Hàng, Chủ đầu tư và người mua nhà chung cư…

Để hiểu rõ và cụ thể hơn về các điểu khoản bảo lãnh bất động sản của ngân hàng mọi người có thể đọc và xem chi tiết thông tư 07/2015 tại đây: