Hiện nay, theo quy định mới các trường hợp đất có diện tích dưới
30m2 rất dễ bị rơi vào diện không được cấp “sổ đỏ” do thửa đất này bị
tách ra từ các thửa khác. Vì vậy người mua nhà nên thận trọng trong việc giao dịch mua bán loại hình nhà đất này.
Ngày 8/8, UBND TP Hà Nội vừa ra quy định mới về hạn mức giao
đất ở. Theo quy định này, các thửa đất hình thành từ việc tách thửa
phải có chiều rộng mặt tiền và chiều sâu so với chỉ giới xây dựng từ 3m
trở lên, có diện tích không nhỏ hơn 30m2. Đối với đất ở khu dân cư nông
thôn, khi chia tách thửa mà có hình thành đường giao thông sử dụng chung
thì đường giao thông đó phải có mặt cắt ngang lớn hơn hoặc bằng 2m.

Thận trọng khi giao dịch mua bán đất dưới 30m2 | ảnh 1
Đất vườn ao liền kề cũng được cấp “sổ đỏ”

Thành
phố không cho tách thửa đối với các thửa đất nằm trong các dự án phát
triển nhà ở, các dự án đấu giá đất, đất gắn với nhà đang thuê theo Nghị
định 61/CP, các thửa đất thuộc khu vực đã có thông báo thu hồi, các thửa
đất không đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận (GCN)… Cũng theo quy định
mới, nếu người sử dụng đất xin tách thửa đất được hình thành từ việc
tách thửa đất không đảm bảo các điều kiện quy định để hợp với thửa đất ở
khác liền kề tạo thành thửa đất mới thì được phép tách thửa đồng thời
với việc hợp thửa đất và được cấp GCN cho thửa đất mới. Trường hợp thửa
đất đang sử dụng hình thành trước 10/4/2009 có diện tích, kích thước nhỏ
hơn mức tối thiểu mới nhưng đủ điều kiện cấp GCN thì người đang sử dụng
đất được cấp GCN.

Thành phố không cấp giấy chứng nhận, không làm thủ tục
thực hiện các quyền chuyển nhượng, tặng cho, cho thuê quyền sử dụng đất
hoặc thế chấp, bảo lãnh, góp vốn bằng quyền sử dụng đất đối với trường
hợp tự tách thửa đất thành hai hoặc nhiều thửa đất không đảm bảo các
điều kiện quy định mới. Cơ quan công chứng và UBND cấp xã không được làm
thủ tục công chứng, chứng thực đối với các trường hợp này… Do đó,
người dân khi tiến hành các giao dịch với các thửa đất có diện tích nhỏ
hơn 30m2 phải xem xét kỹ các điều kiện hình thành thửa đất. Nếu rơi vào
trường hợp nêu trên, thửa đất sẽ không được cấp “sổ đỏ”.

Cũng
theo quy định mới, mức giao đất ở tối thiểu ở các phường là 40m2 tối đa
là 90m2. Đối với các xã giáp ranh các quận và thị trấn, hạn mức tối
thiểu là 60m2 và tối đa là 120m2. Đối với các xã vùng đồng bằng, hạn mức
này được nâng lên 80 – 180m2; đối với các xã trung du là 120 – 240m2 và
đối với các xã miền núi
150 – 300m2. Quy định này của UBND TP kèm theo danh sách các xã đã được phân loại để làm căn cứ xác định hạn mức giao đất mới.

Liên
quan tới loại đất đang được giao dịch nhiều hiện nay (đất vườn ao),
UBND TP đã ban hành những quy định rõ ràng để được công nhận là đất ở
đối với các thửa đất trong khu dân cư có cả đất vườn và ao liền kề. Cụ
thể, các thửa đất được sử dụng trước 18/12/1980 và có các loại giấy tờ
về quyền sử dụng đất (theo quy định của Luật Đất đai 2003) mà trên đó
ghi nhận rõ ranh giới thửa đất ở (hoặc thổ cư) thì toàn bộ diện tích đó
được xác định là đất ở. Trường hợp chưa xác định ranh giới trong giấy tờ
thì diện tích đất ở được xác định không quá 5 lần hạn mức giao đất ở
mới (xác định theo mức tối đa).

Với trường hợp thửa đất hình
thành sau 18/12/1980 nhưng trước 1/7/2004, nếu có giấy tờ ghi rõ diện
tích đất ở thì diện tích đất có vườn, ao được xác định theo giấy tờ đó.
Nếu diện tích đang sử dụng lớn hơn diện tích trên giấy tờ mà phù hợp với
quy hoạch, thì diện tích đất ở được xác định theo hạn mức giao đất mới
(ở mức tối đa), phần diện tích còn lại được xác định theo hiện trạng sử
dụng đất. Trường hợp các hộ đã xây nhà và các công trình phục vụ đời
sống trên diện tích vượt hạn mức thì được xem xét công nhận là đất ở và
phải nộp tiền sử dụng đất khi được cấp “sổ đỏ”.

(Theo ANTĐ)